Vastuullisuus sisäänleivottuna

Vastuullisuus on meille keskeinen arvo, joka läpileikkaa kaiken toimintamme. Kaikki tuotteemme syntyvät kestävistä ja laadukkaista raaka-aineista ammattilaistemme taitavissa käsissä.

Menun täydeltä vastuullisia valintoja

Meille vegaanisuus ei ole erityisruokavalio, vaan luonnollinen osa fiksua ja kestävää ruokailua. Valikoimastamme löytyy iso joukko huolella suunniteltuja ja valmistettuja kasvispohjaisia vaihtoehtoja, jotka sopivat aivan kaikille!

Liha- ja kalatuotteissamme käytämme ainoastaan suomalaista lihaa ja kanaa sekä kestävästi pyydettyä kalaa. Tavoittelemme kaikissa hankinnoissamme ensin suomalaista, ja sen jälkeen eurooppalaista alkuperää olevia vaihtoehtoja. Valikoimissamme maistuvat myös luomu ja satokauden kasvikset. Suosimme tuottajia, joiden koko ketjun vastuullisuudesta saamme tietoa mahdollisimman kattavasti.

Tavoitteemme on olla täysin hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämän vuoksi olemme muun muassa luopuneet kokonaan naudanlihan käytöstä.

Noudatamme monien kestävyyttä ja läpinäkyvyyttä valvovien sertifikaattien kriteerejä. Suosimme hankinnoissamme muun muassa seuraavia: Reilu kauppa, MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) ja FSC (Forest Stewardship Council), Puhtaasti Kotimainen, Avainlippu, Hyvää Suomesta, EU:n Luomu, Sydänmerkki sekä RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Puhtaasti perille

Kuljetuskumppanimme A2B on ekologisen kuljettamisen pioneeri Suomessa, ja heidän koko kalustonsa toimii uusiutuvilla polttoaineilla: kotimaisella jätteistä tehdyllä biokaasulla ja tuulivoimalla tuotetulla sähköllä.

Lue lisää A2B:n tavoista toteuttaa ympäristövastuuta: a2b.fi/ekologisuus

Pakattu ympäristöä ajatellen

Haluamme kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Toimitus- ja pakkausmateriaalimme ovat pahvia, paperia, biohajoavaa muovia, kartonkia ja muovinkeräykseen kuuluvaa muovia.

Kaikki toimituksemme sisältävät ohjeet pakkausmateriaalien kierrättämiseksi - kierrättämällä oikein sinäkin voit vaikuttaa!

Tekijöiden hyvinvointi tekemisen keskiössä

Kaikki lähtee hyvinvoivista työntekijöistä. Meillä työkavereita kohdellaan aina oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Huolellinen perehdytys, kattava työterveyshuolto, tukeva ja kehittymiseen kannustava ilmapiiri sekä mahdollisuus saada palautetta ja tulla kuulluksi luovat perustan työssä viihtymiselle.

Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia ja viihtyvyyttä säännöllisten fiilispulssikyselyiden avulla sekä vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Käytössämme on myös varhaisen välittämisen malli.

Inkluusio, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat meille tärkeitä arvoja. Meillä ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, perhesuhteiden, vammaisuuden, terveydentilan, mielipiteen, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kasvollinen omistaja

Well Catering on osa Ylvaa, jonka omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Mahdollistamme tuotoillamme aktiivista opiskelijaelämää.

Ylvan eettiset ohjeet ja toimintaperiaatteet on koottu Code of conduct -ohjeistukseemme. Edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää kaikissa työyhteisöissämme. Meillä tähän tähtäävät toimenpiteet on kirjattu Ylvan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan. Kerromme vastuullisuustyöstämme avoimesti vuosittain ilmestyvässä vastuullisuusraportissamme.