Käyttöehdot ja tietosuoja

Well Catering -verkkokaupan käyttöehdot ja tietosuoja

Nämä käyttöehdot koskevat Ylva Palvelut Oy:n (myös “palveluntarjoaja” tai “Ylva”) Well Catering -nimistä verkkokauppaa (myös ”verkkokauppa”, “palvelu”). Palvelun omistaa ja tarjoaa Ylva Palvelut Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI, Y-tunnus: 0535669-8.

Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Ylvan välillä, ja määrittelevät asiakkaan ja Ylvan palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Verkkokaupan tarkoituksena on esittää asiakkaalle tietoa Well Cateringin tuotteista sekä mahdollistaa tuotteiden tilaaminen ja maksamisen sekä tarjota verkkokaupan asiakkaille palautekanava. Käyttämällä verkkokauppaa asiakas hyväksyy, että Ylva Palvelut Oy lähettää asiakkaalle palvelun välityksellä sähköistä suoramarkkinointia kuten tarjouksia.

Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.
Ylva Palvelut Oy voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

Verkkokauppa

Palvelu on Ylva Palvelut Oy:n asiakkaille suunnattu asiakassovellus, joka sisältää Well Cateringiin liittyviä palveluja.

Palvelun käyttöönotto ei vaadi rekisteröitymistä.

Palvelun käyttäminen

Ylva Palvelut Oy myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.
Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.
Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoajan vastuu

Ylva Palvelut Oy pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Ylva Palvelut Oy vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista. Palvelu sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Ylva Palvelut Oy ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Ylva Palvelut Oy pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä.

Ylva Palvelut Oy ei kuitenkaan takaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Ylva Palvelut Oy ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Ylva Palvelut Oy ei myöskään vastaa asiakkaan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Ylva Palvelut Oy ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.

Verkkokaupan kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho. Ylva Palvelut Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Ylva Palvelut Oy:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Ylva Palvelut Oy:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Henkilötietojen käsittely

Ylva Palvelut Oy huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Sovelluksen rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Sähköpostitietojen käsittely

Tietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojaperiaatteita. Tiedot kerätään tiettyä, nimenomaista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Sähköpostitietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Sähköpostitiedot ovat UniCafen Well Catering -verkkokaupan käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia, olennaisia ja tarpeellisia.

Tietojen käsittelyssä varmistetaan turvallisuus. Tiedot on suojattu luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä. Rekisterinpitäjän varmistaa, että tiedot eivät häviä, tuhoudu tai vahingoitu vahingossa. Suojaamisessa käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia.

Evästeet ja paikkatiedot

Ylva Palvelut Oy käyttää palvelussa evästeitä (myös ns. Cookie). Eväste on pieni palvelussa asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esimerkiksi Internet Explorer) tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa palvelussa vierailevien asiakkaiden (myös ns. kävijä) seurannan.

Evästeiden mahdollistaa esimerkiksi palvelun käyttäjämäärien ja muiden palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen palvelua käyttävistä asiakkaista.

Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia palvelussa sekä palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme aina evästeiden käyttöä palvelussa parhaan palveluelämyksen vuoksi.

Palvelun hyödyntäminen edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Käyttääkseen palvelua asiakkaan tulee hyväksyä, että Ylva Palvelut Oy voi käsitellä asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen ja hyödyntämisen edellyttämässä laajuudessa. Ylva Palvelut Oy ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, joihin asiakas on antanut suostumuksensa, minkä jälkeen sijaintitiedot hävitetään. Sijaintitietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Ylva Palvelut Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Ylva Palvelut Oy ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Palveluntarjoaja

Ylva Palvelut Oy
Y-tunnus 0535669-8
Osoite:
Kaivokatu 10 A
00100 Helsinki
Puh: +358 50 355 9697

Sähköposti: kimmo.penninkilampi@ylva.fi

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Rekisteriseloste

Ylva Palvelut Oy

WELL CATERING VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 18.3.2022

 1. Rekisterinpitäjä
  Ylva Palvelut Oy (Jäljempänä Well Catering)
  Osoite: Kaivokatu 10 A, 3.krs (PL 1099), FI-00101 Helsinki
  Y-tunnus: 0535669-8
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Ylva Palvelut Oy, Kimmo Penninkilampi, järjestelmäasiantuntija
  Osoite: Kaivokatu 10 A, 3.krs (PL 1099), FI-00101 Helsinki
  Sähköposti: kimmo.penninkilampi@ylva.fi
  Puh: +358 50 355 9697
 3. Rekisterin nimi
  Well Catering -verkkokaupan käyttäjätiedot
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisteriin kerätään henkilötietoja asiakassuhteen mahdollistamiseksi. Rekisteriä käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä mainontaan ja markkinointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaan perustiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Asiointitiedot: Ostotapahtumat.
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Teknisten ja käytännön vaatimusten vuoksi tietyt henkilötiedot voidaan käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevilla alihankkijoilla. Tällaiset alihankkijat ovat kuitenkin sopineet, että tietojen siirrossa noudatetaan soveltuvan lainsäädännön asettamia vaatimuksia.
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuvat ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.
 8. Rekisteritietojen tarkistaminen ja rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyt voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan tarkistaakseen, että heidän henkilötietonsa ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia.